CBD-Raport WHO 6 – 10 Listopada 2017, Genewa

Genewa

Trzydzieste dziewiąte posiedzenie Komisji Eksperckiej ds. Uzależnień od Narkotyków (ECDD) 6 – 10 Listopada 2017, Genewa

Za treść poniższego raportu odpowiadają: Sekretariat WHO, Departament Leków Podstawowych i Produktów Zdrowotnych, zespoły ds. Innowacji, Polityk Dostępu i Użytkowania, Zarządzania i Wiedzy. Sekretariat WHO chciałby podziękowań poniższym osobom za ich wkład w powstawanie raportu oceny: prof. Jason White, Adelaide, Australia (przegląd literatury przedmiotu, ocena i szkic raportu), Dilkushi Poovendran, Geneva, Switzerland (analiza kwestionariusza i szkice raportu) oraz dr. Stephanie Kershaw, Adelaide, Australia (redakcja raportu, analiza kwestionariusza i szkice raportu).

Całe raporty znajdziecie w plikach PDF

greenhemp.pl/files/a/CBD-raport-WHO_PL.pdf
greenhemp.pl/files/a/5.2_CBD.pdf

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest