CBD-Raport WHO 6 – 10 Listopada 2017, Genewa

magnifying-glass-documents-with-analytics-data-lying-table

Kannabidiol (CBD) jest jednym z naturalnie występujących w konopiach kannabinoidów. Jest to
związek terpeno-fenolowy zawierający dwadzieścia jeden atomów węgla. Powstaje na wskutek
dekarboksylacji kwasu kannabidiolowego, może jednak byd także otrzymywany syntetycznie.

W warunkach laboratoryjnych CBD może zostad przekształcony w tetrahydrokannabinol (THC),
jednakże taka tranfsormacja nie wydaje się następowad w przypadku CBD podawanego pacjentom
podczas terapii.

W eksperymentalnych modelach potencjału nadużywania CBD wydaje się mied niewielki efekt na
warunkowane wybór miejsca bądź wewnątrzczaszkową autostymulację u szczurów. W zwierzęcych
modelach preferencji substancji CBD nie wypierało THC. W przypadku ludzi CBD nie wykazuje
żadnych efektów wskazujących na potencjał nadużywania bądź zależności.

W kilku badaniach klinicznych dowiedziono skuteczności CBD w leczeniu padaczek, jeden produkt
zawierający czysty kannabidiol (Epidiolex®) przechodzi obecnie przez trzecią fazę badao klinicznych.
Wstępne dowody sugerują również skutecznośd CBD w leczeniu kilku innych przypadłości.

Dostępne w Internecie produkty z CBD – takie jak olejki, suplementy diety, gumy, czy
skoncentrowane ekstrakty są w sposób nieuregulowany używane w terapii wielorakich przypadłości.

CBD jest generalnie dobrze tolerowane i wykazuje dobry profil bezpieczeostwa. Zgłaszane efekty
niepożądane mogą byd skutkiem interakcji z innymi lekami przyjmowanymi przez pacjentów.

Kilka krajów zmodyfikowało swoje regulacje by dopuszczały one kannabidiol jako produkt medyczny.

Brak, jak do tej pory, dowodów rekreacyjnego stosowania CBD, bądź jakichkolwiek problemów
zdrowia publicznego związanych z przyjmowaniem czystego CBD.

5.2 CBD 01 | www.greenhemp.pl
5.2 CBD 02 | www.greenhemp.pl
5.2 CBD 03 | www.greenhemp.pl
5.2 CBD 04 | www.greenhemp.pl
5.2 CBD 05 | www.greenhemp.pl
5.2 CBD 06 | www.greenhemp.pl
5.2 CBD 07 | www.greenhemp.pl
5.2 CBD 08 | www.greenhemp.pl
5.2 CBD 09 | www.greenhemp.pl
5.2 CBD 10 | www.greenhemp.pl
5.2 CBD 11 | www.greenhemp.pl
5.2 CBD 12 | www.greenhemp.pl
5.2 CBD 13 | www.greenhemp.pl
5.2 CBD 14 | www.greenhemp.pl
5.2 CBD 15 | www.greenhemp.pl
5.2 CBD 16 | www.greenhemp.pl
5.2 CBD 17 | www.greenhemp.pl
5.2 CBD 18 | www.greenhemp.pl
5.2 CBD 19 | www.greenhemp.pl
5.2 CBD 20 | www.greenhemp.pl
5.2 CBD 21 | www.greenhemp.pl
5.2 CBD 22 | www.greenhemp.pl
5.2 CBD 23 | www.greenhemp.pl
5.2 CBD 24 | www.greenhemp.pl
5.2 CBD 25 | www.greenhemp.pl
5.2 CBD 26 | www.greenhemp.pl
5.2 CBD 27 | www.greenhemp.pl
PDF do pobrania: https://greenhemp.pl/files/5.2_CBD.pdf
PDF do pobrania po angielsku: https://greenhemp.pl/files/5.2_CBD_EN.pdf
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest