Dlaczego ekstrakcja alkoholowa jest lepsza od tej dwutlenkiem węgla?

Dlaczego ekstrakcja alkoholowa jest lepsza od tej dwutlenkiem węgla?

Alkohol w porównaniu do ekstrakcji CO2

Na początek trzeba zrozumieć podstawowe różnice między rozpuszczalnikami. Zasadniczą różnicą jest to, że CO2 rozpuszcza tylko nie polarne wiązania chemiczne, podczas gdy alkohol rozpuszcza polarne i niepolarne wiązania chemiczne. Po prostu, alkohol rozpuszcza więcej substancji. Alkohol jest rozpuszczalnikiem utworzonym z roślin dla roślin.

CBD z ekstrakcji alkoholu jest lepsza

Należy pamiętać, że ludzkie ciało składa się z 70% wody. Dlatego substancje rozpuszczone w wodzie naturalnie mają największą biodostępność, wchłanianie. Ekstrakcja CO2 nas o te składniki całkowicie zuboża.

CBD i jego maksymalna absorpcja

Ponieważ nasz organizm składa się z 70% wody, musimy najpierw strawić wszystkie oleje i inne substancje otrzymywane przy użyciu kwasów i enzymów. Dopiero wtedy staną się aktywnymi.

Drugim, ale bardzo ważnym produktem ekstrakcji alkoholu jest tworzenie estrów. Estry tworzą się, gdy organiczne kwasy roślinne (np. CBDa i inne kwaśne postacie kannabinoli) reagują z alkoholem – a więc także z ekstrakcją alkoholową. Kwas karboksylowy (COOH), zawarty w różnych bardziej złożonych kwasach, estryfikuje się przez ekstrakcję, dzięki czemu staje się bardziej rozpuszczalny w wodzie. Wyciągnięty w ten sposób ekstrakt alkoholowy CBD jest więc bardziej absorbujący – bardziej biologicznie dostępny.

EKSTRAKCJA ALKOHOLOWA = CAŁE SPEKTRUM ROŚLINY

Podsumowując, na obecną chwilę nie ma pełniejszej, lepszej metody ekstrakcji od ekstrakcji alkoholowej. Ekstrakcja dwutlenkiem węgla jest ekstrakcja szybką, przemysłową w przeciwieństwie do ekstrakcji alkoholowej która wymaga dużo więcej czasu i jest droższa. Zależy nam na jakości uzyskanych ekstraktów, żeby miały jak najwięcej cennych składników wydobytych z rośliny w stosunkach i stężeniach występujących naturalnie w roślinie dlatego właśnie do ekstrakcji używamy tylko i wyłącznie alkoholu etylowego.

2019 11 18 18 13 04 Window 1 | www.greenhemp.pl

Zasoby:

http://www.cbd-konopny-olej.cz/
https://www.konopie-zdrowie.pl/
http://www.evolvedalchemy.com/co2-vs-alcohol-extractions/
https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_polarity
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhličitý
https://cs.wikipedia.org/wiki/Extrakce
https://en.wikipedia.org/wiki/Carboxylic_acid


Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest