Warunki programu partnerskiego Green Hemp

Umowa

Rejestrując się jako Partner w Programie Afiliacyjnym Green Hemp („Program”), wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków („Warunki świadczenia usług”).

Green Hemp zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji i zmiany Regulaminu bez uprzedzenia. Wszelkie nowe funkcje rozszerzające lub rozszerzające obecny Program, w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów, podlegają Warunkom świadczenia usług. Dalsze korzystanie z Programu po takich zmianach będzie oznaczać Twoją zgodę na takie zmiany.

Naruszenie któregokolwiek z poniższych warunków spowoduje zamknięcie konta i przepadek wszelkich zaległych płatności prowizji stowarzyszonej uzyskanych podczas naruszenia. Zgadzasz się korzystać z Programu Afiliacyjnego na własne ryzyko.

Warunki konta

Aby wziąć udział w tym programie, musisz mieć ukończone 18 lat. Aby zostać partnerem, musisz mieszkać w Unii Europejskiej.
Musisz być człowiekiem. Konta zarejestrowane przez „boty” lub inne metody automatyczne są niedozwolone.

Musisz podać swoje pełne imię i nazwisko, prawidłowy adres e-mail oraz wszelkie inne informacje wymagane w celu zakończenia procesu rejestracji.
Z twojego loginu może korzystać tylko jedna osoba – pojedyncze logowanie współdzielone przez wiele osób jest niedozwolone.

Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i hasła. Green Hemp nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania tego obowiązku bezpieczeństwa.

Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie zamieszczane treści i działania, które mają miejsce na Twoim koncie.

Jedna osoba lub osoba prawna nie może prowadzić więcej niż jednego konta.
Nie możesz używać Programu partnerskiego do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów. Podczas korzystania z Usługi nie wolno naruszać żadnych przepisów obowiązujących w jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).

Nie możesz używać Programu partnerskiego do zarabiania pieniędzy na własnych kontach produktów Green Hemp.

Linki / grafika w Twojej witrynie, w wiadomościach e-mail lub innych komunikatach

Po zarejestrowaniu się w Programie partnerskim zostanie Ci przypisany unikalny Kod Partnera. Możesz umieszczać linki, banery lub inne grafiki, które udostępniamy wraz z Twoim Kodem Partnerskim na swojej stronie, w e-mailach lub w innych komunikatach. Udostępnimy Ci wytyczne, style linków i grafikę do wykorzystania w linkowaniu do Green Hemp. Możemy zmienić projekt grafiki w dowolnym momencie bez uprzedzenia, ale nie zmienimy wymiarów obrazów bez odpowiedniego powiadomienia.

Aby umożliwić dokładne śledzenie, raportowanie i naliczanie opłat za polecenie, zapewnimy ci specjalne formaty linków, które będą używane we wszystkich linkach między Twoją witryną a Green Hemp. Musisz upewnić się, że każdy link między Twoją witryną a Green Hemp prawidłowo wykorzystuje takie specjalne formaty linków. Linki do Green Hemp umieszczone na twojej stronie zgodnie z niniejszą Umową i które właściwie wykorzystują takie specjalne formaty linków są nazywane „Linkami Specjalnymi”. Otrzymasz opłaty za polecenie tylko w odniesieniu do sprzedaży produktu Green Hemp, która odbywa się bezpośrednio za pośrednictwem linków specjalnych; nie będziemy ponosić wobec ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenie ciebie lub kogoś, kogo odwołujesz się do użycia linków specjalnych lub nieprawidłowego wpisania twojego kodu afiliacyjnego, w tym w zakresie, w jakim taka awaria może skutkować zmniejszeniem kwot, które w innym przypadku zostałyby ci wypłacone zgodnie z niniejszą umową.

Linki partnerskie powinny wskazywać stronę promowanego produktu.

Opłaty za polecenie / prowizje i płatności

Aby sprzedaż produktu kwalifikowała się do otrzymania opłaty za polecenie, klient musi kliknąć link specjalny z Twojej strony, e-maila lub innej komunikacji na https://www.greenhemp.pl i w tym czasie złożyć zamówienie na produkt sesja.

Będziemy płacić prowizje tylko za linki, które są automatycznie śledzone i zgłaszane przez nasze systemy. Nie będziemy płacić prowizji, jeśli ktoś powie, że kupił lub ktoś powie, że wprowadził kod polecający, jeśli nie był on śledzony przez nasz system. Płacimy tylko prowizje od biznesu generowane przez odpowiednio sformatowane specjalne linki, które były automatycznie śledzone przez nasze systemy.

Zastrzegamy sobie prawo do zdyskwalifikowania prowizji uzyskanych w wyniku oszukańczych, nielegalnych lub nadmiernie agresywnych, wątpliwych metod sprzedaży lub marketingu.

Płatności rozpoczynają się dopiero wtedy, gdy zarobisz ponad 20 USD dochodu partnera. Jeśli twoje konto partnerskie nigdy nie przekroczy progu 20 USD, prowizje nie zostaną zrealizowane ani wypłacone. Jesteśmy odpowiedzialni tylko za płacenie kont, które przekroczyły próg 20 USD.

Podanie się za partnera stowarzyszonego z Green Hemp Poland Sp.z.o.o.

Nie możesz wydawać żadnych informacji prasowych dotyczących niniejszej Umowy lub swojego uczestnictwa w Programie; takie działanie może spowodować wypowiedzenie programu. Ponadto nie możesz w żaden sposób wprowadzać w błąd ani upiększać relacji między nami a Tobą, twierdzić, że rozwijasz nasze produkty, twierdzić, że jesteś częścią Green Hemp ani wyrażać, ani sugerować jakichkolwiek relacji lub powiązań między nami a Tobą lub inną osobą lub podmiotem